Z kamerą wśród Piastów

O konkursie

Konkurs „Z kamerą wśród Piastów” rozstrzygnięty!

Znane już są wyniki trzeciej edycji konkursu filmowego „Z kamerą wśród Piastów”. Spośród 16 nadesłanych filmów najlepsze prace przygotowali reprezentanci Fundacji Brama Epok oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy.

W tym wyjątkowym roku, Województwo Kujawsko-Pomorskie zaproponowało uczestnikom nowe rozwiązania i udało się zorganizować wszystkie etapy konkursu online. Młodzi twórcy brali udział w warsztatach filmowych, mieli też możliwość, przez cały czas trwania rywalizacji, konsultowania się z ekspertem z branży filmowej, by udoskonalać swoje pomysły.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, nie odbędzie się niestety gala wręczenia nagród w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Laureaci konkursu filmowego „Z kamerą wśród Piastów” otrzymają nagrody drogą pocztową.

W tym roku uczestnicy mieli do wyboru dwie ścieżki tematyczne - „Skąd się biorą mnisi i czego nas nauczyli?” oraz „Trudne życie żony władcy”.

Na konkurs filmowy wpłynęło łącznie 16 filmów przygotowanych przez ponad 70 młodych twórców z 14 szkół podstawowych i średnich z regionu oraz z 2 instytucji zajmujących się m.in. edukacją młodzieży. Wyboru najlepszych filmów dokonała Komisja Konkursowa.

Zwycięzcy w kategorii Szkoły Podstawowe (VII i VIII klasy):

Miejsce 1

Tytuł: „Trudne życie żony władcy… i ciężkie”

Nazwa instytucji: Fundacja Brama Epok

Autorzy: Kinga Berent, Wit Biner

Opiekun: Joanna Kalenik

Miejsce 2

Tytuł: „Norbertanki powracają do Strzelna”

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 20 w Bydgoszczy

Autorzy: Patrycja Sarecka, Oliwia Muszyńska, Bartosz Cichy

Opiekun: Arleta Kempa 

Miejsce 3

Tytuł: "Rycheza"

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgirsku

Autorzy: Iga Chmielewska, Martyna Szpejenkowska, Jan Lewandowski, Aleksander Szynkiewicz, Marcel Ziółkowski

Opiekun: Piotr Wołyński

 

Zwycięzcy w kategorii Szkoły ponadpodstawowe:

Miejsce 1:

Tytuł: "Storrada czyli niegrzeczna Mnikówna"

Nazwa szkoły: Młodzieżówy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy

Autorzy: Kinga Kryłowicz, Klaudia Koteras, Sylwia Dziubińska, Ewelina Szulc, Klaudia Gapa   

Opiekunowie: Paweł Lewartowski, Krzysztof Pazderski

Miejsce 2

Tytuł: "Śpiewka Ludgardy"

Nazwa szkoły: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu

Autor: Dominika Sztonyk

Opiekun: Izabela Deptuła

Miejsce 3

Tytuł: "Z kamerą u Piastów"

Nazwa instytucji: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Autorzy: Zofia Klet, Oliwia Pawluczuk, Zuzanna Ścieszyńska, Piotr Pabijan, Hubert Marecki

Opiekun: Mariusz Marecki

Niestety, ze względu na działania niezgodne  z regulaminem konkursu, tj. “zwiększanie ilości głosów, w tym zwłaszcza  poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne (użytkowników serwisu YouTube) lub poprzez fałszywe konta”, Kapituła Konkursu zdecydowała się nie przyznawać Nagrody Publiczności.

 

Uwaga zmiana kanału głosowania!!!

Głosowanie o Nagrodę Publiczności odbędzie się w dniach od 23 listopda br. do 29 listopda br. do godz. 22.00 serwisie YouTube na kanale Szlaku Piastowskiego: https://bit.ly/396pBT9

 

 

 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do wzięcia udziału w  III edycji konkursu filmowego „Z kamerą wśród Piastów”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Szlaku Piastowskim.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, szkoły branżowe I stopnia i technika) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Prace konkursowe nadesłane ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpatrywane będą w dwóch osobnych kategoriach. Udział mogą brać zarówno uczestnicy indywidualni, jak i zespoły (liczące maksymalnie 5 osób).

Co należy zrobić?

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu o długości maksymalnie 3 minut o następującej tematyce (do wyboru):

1)    „Skąd się biorą mnisi i czego nas nauczyli?” - mnisi w czasach piastowskich;

2)    „Trudne życie żony władcy” – piastowskie damy.

Szczegółowe opisy tematów znajdują się w zakładce „Tematyka”.

Nadesłany film może zostać zarejestrowany dowolnym urządzeniem (kamerą, aparatem cyfrowym, smartfonem, itp.). Uczestnicy mają dowolność w wyborze formy, treści, obróbki technicznej, narracji, czy też doboru muzyki.

Wsparcie merytoryczne i warsztaty filmowe on-line

Uczniowie mają możliwość udziału w specjalistycznych warsztatach filmowych on-line (ze względu na sytuację epidemiologiczną), przeprowadzonych pod okiem specjalistów, w celu pomocy w przygotowaniu pracy konkursowej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny i dobrowolny. Będą odbywać się indywidualnie dla każdego zgłoszonego zespołu w ustalonym terminie. Maksymalny czas warsztatu to 1,5 godziny. Informacja o terminie warsztatu zostanie przesłane drogą e-mailową do opiekuna zespołu.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy warsztatów mogą liczyć na doradztwo merytoryczne w formie konsultacji mailowych lub on-line, trwające od zakończenia warsztatów do wysłania gotowej pracy konkursowej.

Jak zgłosić się na warsztaty?

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach on-line jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z podaniem wybranego tematu oraz rozpisanym pomysłem na realizację pracy konkursowej, w formie konspektu scenariusza o objętości maksimum do 1800 znaków (nie więcej niż 1 strona A4) wraz z niezbędnymi podpisanymi zgodami (zakładka „DO POBRANIA”) drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2020 r. na adres: turystyka@kujawsko-pomorskie.pl, temat: „Warsztaty filmowe on-line”.

Jak zgłosić pracę konkursową?

Przystępując do konkursu „Z kamerą wśród Piastów” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi podpisanymi zgodami (zakładka „DO POBRANIA”) i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: turystyka@kujawsko-pomorskie.pl, temat: „Konkurs filmowy” w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2020 roku.

Prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem hostingu plików (np. Dropbox, Google Drive, We Transfer itp.).

O zachowaniu terminu decyduje data przesłanego e-maila.

Nagrody

Przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów 3 pierwszych miejsc, w rozróżnieniu na dwie kategorie – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Nagroda Publiczności

Wszystkie filmy, poza regularną oceną Komisji Konkursowej, będą również  konkurowały o Nagrodę Publiczności, przyznawaną przez internautów.

Nadesłane filmy zostaną opublikowane na stronie Szlaku Piastowskiego w serwisie YouTube https://bit.ly/396pBT9
23 listopada 2020 r. Zwycięży praca konkursowa, która otrzyma najwięcej głosów w postaci reakcji „To mi się podoba” do dnia 29 listopada 2020 r. do godziny 22:00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 7 grudnia 2020 r. do godz. 12.00 na stronie internetowej http://zkamerawsrodpiastow.kujawsko-pomorskie.pl; Facebooku i kanale Szlaku Piastowskiego.

Regulamin konkursu

Konkurs filmowy „Z kamerą wśród Piastów” jest organizowany od 2017 r. Dotychczas odbyły się dwie jego edycje, różniące sie tematyką. W 2017 r. tematyka konkursu dotyczyła historii, tradycji miejsc związanych ze szlakiem w województwie. W drugiej edycji w 2019 r. - była bardziej szczegółowa – zadaniem uczestników konkursu było przeniesienie bohaterów legend i lokalnych opowieści w czasy współczesne. Uczestnicy obu edycji mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach filmowych, prowadzonych przez specjalistów. W 2017 r. były to warsztaty i lekcja historii dla wszystkich uczestników konkursu, na które zaprosiliśmy po uroczystej, podsumowującej gali. W drugiej edycji warsztaty filmowe odbyły się w trakcie trwania konkursu w celu przygotowaniu pracy.

 

Konkurs filmowy "Z kamerą wśród Piastów" jest objęty honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Kujawsko-Pomorski kurator oświaty

Kujawy i Pomorze- Szlak Piastowski